Hvad er lærernes a kasse?

Det kan være svært at finde rundt i det store virvar af a kasser og de mange tilbud, man her kan finde. For alle gælder det, at man skal finde en a kasse, som passer til den branche, man er inden for. Som navnet angiver er lærernes a kasse en a kasse, som netop har som ene fokus at hjælpe lærere og undervisere.

Hvad er lærernes a kasse?

Det er en a kasse, som udelukkende er for undervisere og derfor ikke for andre faglige retninger, hvilket gør lærernes a kasse specialiseret i at kunne hjælpe lærere. Lærernes a kasse har eksisteret siden 1985 og har den dag i dag ca. 78.000 medlemmer, som alle har det til fæles at være undervisere.

Som medlem af lærernes a kasse betaler man 439 kr. om måneden eller 934 kr., hvis man også ønsker at have muligheden for efterløn. Som studerende kan du blive medlem helt gratis, hvis du opfylder betingelserne.

Hvilke fordele følger med?

At være medlem af lærerens a kasse medfølger flere fordele, som kan være til gavn for både en nyuddannet, som skal ud på arbejdsmarkedet for første gang og for lærere som skal tilbage på arbejdsmarkedet.

Netop ved at lærerens a kasse er målrettet lærere og undervisere, så har man som medlem af lærerens a kasse den fordel, at de her kender til arbejdsmarkedet og arbejdsvilkår. I lærernes a kasse er der mulighed for karriererådgivning og du kan få feedback på både ansøgninger og cv inden for 24 timer. Derudover tilbydes der diverse workshops og gratis online kurser, som kan hjælpe en videre.

Igennem lærernes a kasse vil man også økonomisk være sikret, samt man som medlem af lærernes a kasse også har muligheden for at blive medlem af Lærerstandens Brandforsikring, som er anbefalet af forbrugerrådet TÆNK.

Som studerende vil man finde yderligere fordele ved at man får gratis medlemskab så længe man er under 30 år, samt man skal have minimum et år tilbage af sin uddannelse, når man melder sig ind.

Man kan også finde hjælp til jobformidling og finde vikariater, som man kan søge inden de bliver slået op. Altså følger der en lang række fordele med, som gør at man er hjulpet godt på vej igennem lærernes a kasse.

Derfor er en a kasse vigtig

Er man endnu ikke meldt ind i en a kasse, så er det bare at gøre det hurtigst muligt, da man herigennem får den største sikkerhed, hvis man skulle stå uden job en dag.

Det er en sikring mod arbejdsløshed og hvis man bliver arbejdsløs, så kræver det en a kasse for overhovedet at få dagpenge. Igennem en a kasse er der mulighed for at komme på kurser, som kan hjælpe en videre og skabe bedre jobmuligheder.

Især er det vigtigt for studerende at blive meldt ind i en a kasse, inden de er færdige med studiet, da man på denne måde sikre at kunne få dagpenge fra dag et efter endt uddannelse, hvis man skulle stå uden job de første måneder. Derfor er en a kasse altså vigtig og er du lærer, underviser eller lærerstuderende, så vil lærernes a kasse være den bedste løsning for dig.